zaterdag, februari 19, 2011

Nieuwe Yahoogroep/neue Yahoogruppe/new Yahoogroup

Hallo allemaal,

Gisteravond heb ik een Yahoo groep gemaakt voor liefhebbers van de stempels van De Stempelwinkel. Omdat ik niet iedereen individueel kan uitnodigen wil ik jullie langs deze weg uitnodigen om lid te worden van deze groep. Volg deze link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel en meld je aan!

Wat is de bedoeling van deze groep?
Het moet een internationale groep worden, waarin iedereen in haar/zijn eigen taal kan schrijven en haar/zijn werk kan laten zien. Met behulp van de vertaalmogelijkheden van internet moet dat niet zo veel problemen geven.
Via deze groep is het ook mogelijk swaps op te zetten, of vervoer naar beurzen/workshops/de winkel van De Stempelwinkel te organiseren. Het is wel de bedoeling dat er alleen gewerkt wordt met stempels die De Stempelwinkel verkoopt.
Het is ook de bedoeling dat de hoeveelheid e-mails binnen deze groep tot een minimum beperkt wordt. Iedereen kan een eigen foto album maken (onder je eigen naam) en daarin werkstukken laten zien. Via Yahoo updates wordt gemeld dat er nieuwe foto's zijn, dus je hoeft geen e-mail te sturen dat je een kaart hebt geplaatst. Als je een afbeelding aanklikt dan wordt hij vergroot en dan staat er onder de afbeelding een vak waarin je je commentaar kunt geven. Ook daarvoor hoef je dus geen e-mail te sturen.
Als je iemand een vraag wil stellen over een werkstuk, zoek dan het e-mailadres van die persoon op in de ledenlijst, en stuur een persoonlijke mail, niet via de groep.

Er is al een database waarin je je naam en adresgegevens kunt achterlaten, voor het geval je mee wilt gaan doen aan swaps. Er is ook al een link-lijstje waarin je de links naar mijn webwinkels kunt vinden en de link naar het designteamblog. Gewoon aanklikken en je komt waar je zijn wilt!
Wat nog komen gaat:
- een database waarin je je blog ( s ) kunt vermelden
- een database "woordenboek", waarin ik stempeltermen in het nederlands, engels en duits wil verzamelen (omdat vertaalmachines daar niet altijd raad mee weten)
- een overzicht van workshops en de mogelijkheid om je daarvoor aan te melden (pas wanneer de winkel en workshopruimte klaar zijn en open gaan)
- een beurzenlijst (met natuurlijk alleen de beurzen waar De Stempelwinkel aan deelneemt)

Vanzelfsprekend worden hier ook de nieuwsbrieven gepubliceerd, in drie talen om vertaalproblemen te voorkomen.

Ik hoop dat het een heel inspirerende, gezellige, e-mail-rustige groep gaat worden waar het delen van ideeën en tips centraal staat.
Spreekt dit je aan? Meld je dan aan als lid!
Groetjes,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel


Hallo allen,

Gesternabend habe ich eine Yahoo Gruppe gemacht für liebhaber der Stempel von De Stempelwinkel. Weil ich nicht jeder individuell einladen kann möchte ich durch dieses Rundschreiben euch einladen diese Gruppe bei zu treten. Folge diesen Link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel und trete diese Gruppe bei!

Was ist die Absicht dieser Gruppe?
Es soll eine internationale Gruppe werden, wo jeder in ihre/seine eigene Sprache schreiben kann und ihre/seine Werken zeigen kann. Mit Hilfe der Übersetzungsmöglichkeiten von Internet soll das kein Problem sein.
Durch diese Gruppe ist es auch möglich Swaps zu organisieren, oder jemand zu suchen zum mitfahren zu Messen wo De Stempelwinkel ist, oder zum Laden von De Stempelwinkel (soll noch geöffnet werden).
Man soll aber nur mit Stempel arbeiten die von De Stempelwinkel verkauft werden!
Es ist auch meine Absicht die E-mail Menge so klein wie möglich zu behalten. Jeder kann ein eigenes Fotoalbum machen (unter eigene Name) und darin Werken zeigen. Durch Yahoo Updates wird gemeldet dass es neue Fotos gibt, also braucht man dafür kein E-mail zu schicken. Wenn man eine Abbildung anklickt, dann wird diese Abbildung vergrössert, und unter der Abbildung ist dann ein Box wo man Kommentar hinterlassen kann. Auch dafür braucht man kein E-mail zu schicken.
Wenn du jemand etwas fragen möchtest über ein Werk, dann suche die E-mailadresse dieser Person in der Mitgliederliste, und schicke ein persöhnliche Mail, nicht durch die Gruppe.

Es gibt schon eine Datenbank wo du deine Name und Adresse hinterlassen kannst, falsch du mal bei Swaps mitmachen möchtest. Es gibt auch schon eine Linkliste, wo die Links zu meinen Webshops und dem Designteamblog sind. Nur anklicken, und man kommt schnell wo man sein möchte.
Was noch kommt:
- eine Datenbank wo man Blog(s) erwähnen kann
- eine Datenbank “Wörterbuch”, wo ich Stempelworten auf Niederländisch, Englisch und Deutsch sammeln möchte (weil Übersetzungsprogramme darin Fehler machen)
- eine Liste von Workshops und die Möglichkeit sich dafür an zu melden (erst wenn mein Laden geöffnet wird)
- eine Messeliste (selbstverständlich nur Messen wo De Stempelwinkel kommt)

Ich werde auch meine Newsletters hier publizieren, in drei Sprachen, damit es keine Übersetzungsproblemen gibt (ausser meine eigene Fehler, ).

Ich hoffe dass diese Gruppe inspirierend, gemütlich und E-mail-ruhig wird, und dass teilen von Ideen und Tips das wichtigste sind.
Gefällt es dir? Dann melde dich als Mitglied!
Liebe Grüsse,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel


Hello all,

Yesterday evening I have created a Yahoo group for people who like the stamps from De Stempelwinkel. Because it is impossible to invite you all personally, I would like to invite you to join this group through this newsletter. Follow this link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel and join!

What is the intention of this group?
It should be an international group, where everybody can write in her/his own language and show her/his artwork. With the aid of internet translation programs that should be possible without too much problems.
Through this group it is also possible to organise swaps, or arrange transport to a show where De Stempelwinkel is present, or to my shop (not open yet!)
The only condition is that you have to use stamps that are being sold by De Stempelwinkel.
It is also my intention to keep the quantity of e-mails to a minimum. Everybody can make her/his own photo album (with your own name) and use it to show all your artwork. Yahoo updates will tell everybody that there are new photos, so you don’t need to send an e-mail to tell everybody that you posted something. If you click on an image it will be enlarged, and you will find a box underneath it where you can leave your comment. So you don’t need to send an e-mail with your comment!
When you want to ask someone about how the artwork is made, you can find her/his e-mail address in the memberslist, and you can send them a personal e-mail, not through the group.

I have already made a database where you can leave your name and address information, in case you want to join swaps. I have also made a list with links to my webshops and to the designteamblog. Just click the link and you will get there!
What will be coming soon:
- a database where you can enter your blog(s)
- a database “dictionary”, where I want to collect stampingterms in dutch, english and german (because translationprograms often cannot handle them)
- a list of workshops and the possibility to enter your name (sorry for those of you living too far away, but when you are planning a vacation to The Netherlands you are welcome!) This list will be published when I have opened my shop.
- a list of shows (of course only the ones where De Stempelwinkel will be present)

Of course my newsletters will also be published in the group, in three languages to avoid translation problems.

I hope this group will be very inspiring, enjoyable and e-mailquiet. Sharing ideas and tips is the main goal.
Does this appeal to you? Then join this group!

Best wishes,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten