zaterdag, februari 19, 2011

Nieuwe Yahoogroep/neue Yahoogruppe/new Yahoogroup

Hallo allemaal,

Gisteravond heb ik een Yahoo groep gemaakt voor liefhebbers van de stempels van De Stempelwinkel. Omdat ik niet iedereen individueel kan uitnodigen wil ik jullie langs deze weg uitnodigen om lid te worden van deze groep. Volg deze link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel en meld je aan!

Wat is de bedoeling van deze groep?
Het moet een internationale groep worden, waarin iedereen in haar/zijn eigen taal kan schrijven en haar/zijn werk kan laten zien. Met behulp van de vertaalmogelijkheden van internet moet dat niet zo veel problemen geven.
Via deze groep is het ook mogelijk swaps op te zetten, of vervoer naar beurzen/workshops/de winkel van De Stempelwinkel te organiseren. Het is wel de bedoeling dat er alleen gewerkt wordt met stempels die De Stempelwinkel verkoopt.
Het is ook de bedoeling dat de hoeveelheid e-mails binnen deze groep tot een minimum beperkt wordt. Iedereen kan een eigen foto album maken (onder je eigen naam) en daarin werkstukken laten zien. Via Yahoo updates wordt gemeld dat er nieuwe foto's zijn, dus je hoeft geen e-mail te sturen dat je een kaart hebt geplaatst. Als je een afbeelding aanklikt dan wordt hij vergroot en dan staat er onder de afbeelding een vak waarin je je commentaar kunt geven. Ook daarvoor hoef je dus geen e-mail te sturen.
Als je iemand een vraag wil stellen over een werkstuk, zoek dan het e-mailadres van die persoon op in de ledenlijst, en stuur een persoonlijke mail, niet via de groep.

Er is al een database waarin je je naam en adresgegevens kunt achterlaten, voor het geval je mee wilt gaan doen aan swaps. Er is ook al een link-lijstje waarin je de links naar mijn webwinkels kunt vinden en de link naar het designteamblog. Gewoon aanklikken en je komt waar je zijn wilt!
Wat nog komen gaat:
- een database waarin je je blog ( s ) kunt vermelden
- een database "woordenboek", waarin ik stempeltermen in het nederlands, engels en duits wil verzamelen (omdat vertaalmachines daar niet altijd raad mee weten)
- een overzicht van workshops en de mogelijkheid om je daarvoor aan te melden (pas wanneer de winkel en workshopruimte klaar zijn en open gaan)
- een beurzenlijst (met natuurlijk alleen de beurzen waar De Stempelwinkel aan deelneemt)

Vanzelfsprekend worden hier ook de nieuwsbrieven gepubliceerd, in drie talen om vertaalproblemen te voorkomen.

Ik hoop dat het een heel inspirerende, gezellige, e-mail-rustige groep gaat worden waar het delen van ideeën en tips centraal staat.
Spreekt dit je aan? Meld je dan aan als lid!
Groetjes,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel


Hallo allen,

Gesternabend habe ich eine Yahoo Gruppe gemacht für liebhaber der Stempel von De Stempelwinkel. Weil ich nicht jeder individuell einladen kann möchte ich durch dieses Rundschreiben euch einladen diese Gruppe bei zu treten. Folge diesen Link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel und trete diese Gruppe bei!

Was ist die Absicht dieser Gruppe?
Es soll eine internationale Gruppe werden, wo jeder in ihre/seine eigene Sprache schreiben kann und ihre/seine Werken zeigen kann. Mit Hilfe der Übersetzungsmöglichkeiten von Internet soll das kein Problem sein.
Durch diese Gruppe ist es auch möglich Swaps zu organisieren, oder jemand zu suchen zum mitfahren zu Messen wo De Stempelwinkel ist, oder zum Laden von De Stempelwinkel (soll noch geöffnet werden).
Man soll aber nur mit Stempel arbeiten die von De Stempelwinkel verkauft werden!
Es ist auch meine Absicht die E-mail Menge so klein wie möglich zu behalten. Jeder kann ein eigenes Fotoalbum machen (unter eigene Name) und darin Werken zeigen. Durch Yahoo Updates wird gemeldet dass es neue Fotos gibt, also braucht man dafür kein E-mail zu schicken. Wenn man eine Abbildung anklickt, dann wird diese Abbildung vergrössert, und unter der Abbildung ist dann ein Box wo man Kommentar hinterlassen kann. Auch dafür braucht man kein E-mail zu schicken.
Wenn du jemand etwas fragen möchtest über ein Werk, dann suche die E-mailadresse dieser Person in der Mitgliederliste, und schicke ein persöhnliche Mail, nicht durch die Gruppe.

Es gibt schon eine Datenbank wo du deine Name und Adresse hinterlassen kannst, falsch du mal bei Swaps mitmachen möchtest. Es gibt auch schon eine Linkliste, wo die Links zu meinen Webshops und dem Designteamblog sind. Nur anklicken, und man kommt schnell wo man sein möchte.
Was noch kommt:
- eine Datenbank wo man Blog(s) erwähnen kann
- eine Datenbank “Wörterbuch”, wo ich Stempelworten auf Niederländisch, Englisch und Deutsch sammeln möchte (weil Übersetzungsprogramme darin Fehler machen)
- eine Liste von Workshops und die Möglichkeit sich dafür an zu melden (erst wenn mein Laden geöffnet wird)
- eine Messeliste (selbstverständlich nur Messen wo De Stempelwinkel kommt)

Ich werde auch meine Newsletters hier publizieren, in drei Sprachen, damit es keine Übersetzungsproblemen gibt (ausser meine eigene Fehler, ).

Ich hoffe dass diese Gruppe inspirierend, gemütlich und E-mail-ruhig wird, und dass teilen von Ideen und Tips das wichtigste sind.
Gefällt es dir? Dann melde dich als Mitglied!
Liebe Grüsse,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel


Hello all,

Yesterday evening I have created a Yahoo group for people who like the stamps from De Stempelwinkel. Because it is impossible to invite you all personally, I would like to invite you to join this group through this newsletter. Follow this link http://groups.yahoo.com/group/destempelwinkel and join!

What is the intention of this group?
It should be an international group, where everybody can write in her/his own language and show her/his artwork. With the aid of internet translation programs that should be possible without too much problems.
Through this group it is also possible to organise swaps, or arrange transport to a show where De Stempelwinkel is present, or to my shop (not open yet!)
The only condition is that you have to use stamps that are being sold by De Stempelwinkel.
It is also my intention to keep the quantity of e-mails to a minimum. Everybody can make her/his own photo album (with your own name) and use it to show all your artwork. Yahoo updates will tell everybody that there are new photos, so you don’t need to send an e-mail to tell everybody that you posted something. If you click on an image it will be enlarged, and you will find a box underneath it where you can leave your comment. So you don’t need to send an e-mail with your comment!
When you want to ask someone about how the artwork is made, you can find her/his e-mail address in the memberslist, and you can send them a personal e-mail, not through the group.

I have already made a database where you can leave your name and address information, in case you want to join swaps. I have also made a list with links to my webshops and to the designteamblog. Just click the link and you will get there!
What will be coming soon:
- a database where you can enter your blog(s)
- a database “dictionary”, where I want to collect stampingterms in dutch, english and german (because translationprograms often cannot handle them)
- a list of workshops and the possibility to enter your name (sorry for those of you living too far away, but when you are planning a vacation to The Netherlands you are welcome!) This list will be published when I have opened my shop.
- a list of shows (of course only the ones where De Stempelwinkel will be present)

Of course my newsletters will also be published in the group, in three languages to avoid translation problems.

I hope this group will be very inspiring, enjoyable and e-mailquiet. Sharing ideas and tips is the main goal.
Does this appeal to you? Then join this group!

Best wishes,

Jetske Masmeijer
De Stempelwinkel

dinsdag, februari 01, 2011

nieuwsbrief januari 2011

Hallo allemaal,

Na wekenlang hard werken is nu eindelijk de Art Gallery van Non Sequitur klaar!
Alles is op thema gesorteerd, en van degenen die veel hebben gemaakt heb ik alles ook nog een keer op naam gesorteerd. Ik hoop dat het op deze manier ook makkelijker is om iets terug te vinden. Kijk maar eens op www.Nonsequiturstamps.com !
En natuurlijk hoop ik ook dat al dit moois jullie zal inspireren om zelf aan de slag te gaan! Bij elk werkstuk staan, als je op de afbeelding klikt, verwijzingen naar de Non Sequitur stempels die gebruikt zijn, zodat je daar niet eindeloos naar hoeft te zoeken. Verwijzingen naar stempels van andere lijnen die door De Stempelwinkel worden verkocht staan direkt onder de eerste (kleine) afbeelding.
Binnenkort ga ik ook de Art Gallery van De Stempelwinkel onder handen nemen. Er staan nog wat werkstukken in de wachtrij, van enthousiaste klanten die mij spontaan een scan of foto van hun werk sturen. Heb je ook nog iets leuks gemaakt met stempels van De Stempelwinkel? Stuur het dan eens in, dan komt het ook in de Art Gallery!

Op het Designteamblog zijn we gestopt met de challenge. Omdat we toch graag af en toe iets “anders” willen laten zien zijn we op zoek naar gastdesigners. Wat we van gastdesigners verwachten en hoe je hiervoor kunt “solliciteren” kun je lezen op http://destempelwinkeldesignteam.blogspot.com . Van onze vaste blogbezoekers hebben we al een paar reakties ontvangen. We hopen het werk van de eerste gastdesigner in maart te laten zien!

Deze week verwacht ik weer een nieuwe Craft Stamper, vol met leuke ideeën. Wie geen “abonnement” bij mij heeft moet de winkel dus in de gaten houden, want op=op!

In de eerste week van maart gaan we verhuizen naar Eefde. Het kan dan gebeuren dat je iets langer op je bestelling of op een antwoord op je mail moet wachten. Ik doe mijn best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar vertraging is niet uitgesloten! Ons huis is helaas nog niet verkocht, maar dat kan nog veranderen. Onze hoop is gevestigd op de kijkers van vorige week, allemaal helpen duimen alsjeblieft!

Omdat vlak na de verhuizing de eerste beurs gepland staat (16 t/m 20 maart, Creativa in Dortmund) en een paar weken later de tweede (16 + 17 april, Art Specially Event in Zeist) is het verstandig om vòòr 1 maart alvast de stempels, boeken enz. die je niet wilt missen te reserveren.
Na de Creativa is het bijna niet mogelijk de voorraden weer aan te vullen. Als je stempels wilt hebben die normaal gesproken alleen op bestelling leverbaar zijn, bestel die dan de komende week, dan is er nog tijd om ze in Amerika te bestellen.
Ook speciale wensen op het gebied van stempelkussens (andere kleuren Adirondack, grote Brilliance kussens, navullingen etc.) kan ik vaak inwilligen, zolang ik ze op tijd ontvang. Het liefst ook de komende week, een e-mail naar info@de-stempelwinkel.nl met duidelijke beschrijving van je wensen is genoeg.

Groetjes,

Jetske Masmeijer


Hello all,

After many weeks of hard work the Art Gallery of Non Sequitur is finally ready!
Everything is sorte by theme, and the artwork from those who made a lot of cards etc. is also sorted by name. I hope this way it will be easier to find something again. Please have a look at www.nonsequiturstamps.com !
And of course I also hope that all this beautiful artwork will inspire you to start stamping yourself! With every piece of art you will find a list of Non Sequiturstamps used when you click on the image, so you don’t need to search endlessly for them. References to stamps from other companies that are sold by De Stempelwinkel are to be found immediately under the first (small) image.
Soon I will also work on the Art Gallery of De Stempelwinkel. There are a number of cards waiting to be uploaded, sent by enthousiastic customers. Did you make something with stamps from De Stempelwinkel? Send it to me please, so I can put it in the Art Gallery as well!

On the designteamblog we have ended the challenge. Because we do want to show something “different” from time to time we are looking for guestdesigners. What we expect from guestdesigners and how you can “apply” for this job can be read on http://destempelwinkeldesignteam.blogspot.com .
We already received some reactions from our regular blogvisitors. We hope to show you the artwork from our first guestdesigner in March!

This week I am expecting a new issue from Craft Stamper, loaded with beautiful ideas. When you want to order a copy, keep an eye on the webshop, because finished means finished!

During the first week of March we are going to move to our new house in Eefde. It is possible that you will have to wait for your order or for an answer to your mail a little longer. I will do my utmost to let everything run as smoothly as possible, but delays are not impossible.
Our house has not been sold yet, but that can change. Our hope is on the visitors from last week, so please keep your fingers crossed for us!

Because the first show is scheduled shortly after our removal (16-20 March, Creativa in Dortmund) and the second one only a couple of weeks later (16 + 17 April, Art Specially Event in Zeist) it is wise to pre-order stamps, books etc. that you don’t want to miss before March 1st. After Creativa it is almost impossible to replenish stocks. If you want to buy stamps that usually are available only on demand, please pre-order them this week, so there will be enough time to order them in America.
Also special wishes regarding inkpads (other Adirondack colours, large Brilliance pads, refills etc) can often be fullfilled, provided I receive them in time.
Preferably also this week, an e-mail to info@de-stempelwinkel.nl with a detailed description of your wishes is enough.

Best Wishes,

Jetske Masmeijer


Hallo liebe Kunden,

Nach wochenlange Arbeit ist der Art Gallery von Non Sequitur endlich fertig!
Alles ist sortiert nach Thema, und von derjenigen die viel gemacht haben ist alles auch noch Mal auf Name sortiert. Ich hoffe dass es so einfacher ist etwas wieder zu finden. Sehe Mal nach auf www.nonsequiturstamps.com !
Und selbstverständlich hoffe ich auch dass alle diese schöne Sachen euch inspirieren selber auch etwas zu stempeln!
Bei jeder Arbeit gibt es, wenn du das Bild anklickst, Hinweis auf den Non Sequitur Stempel die benutzt sind. So brauchst du nicht endloss zu suchen! Hinweisen auf Stempel von anderen Firmen, die auch von De Stempelwinkel verkauft werden, sind gleich unter der ersten (kleinen) Abbildung.
Bald werde ich auch der Art Gallery von De Stempelwinkel bearbeiten. Es gibt noch einige Arbeiten die darauf warten hoch geladen zu werden, von begeisterte Kunden die mir spontan ein Scan oder Foto schicken. Hast du auch noch etwas gemacht mit Stempel von De Stempelwinkel? Schicke es mal, bitte, dann kommt es auch im Art Gallery!

Auf dem Designteamblog gibt es kein Challenge mehr. Trotzdem möchten wir gerne ab und zu etwas “anderes” zeigen, darum suchen wir Gastdesigner. Was wir von Gastdesigner erwarten und wi man sich “bewerben” kann ist zu lesen auf dem Designteamblog: http://destempelwinkeldesignteam.blogspot.com .
Wir haben schon einige Bewerbungen bekommen von unseren regelmässigen Blogbesucher. Wir hoffen die Arbeit von unserem ersten Gastdesiger in März zu zeigen!

Diese Woche erwarte ich wieder eine neue Craft Stamper Ausgabe, gefüllt mit schöne Ideen. Wer gerne ein Craft Stamper bestellen möchte soll auf dem Webshop achten!

In der erste Woche von März werden wir umziehen nach Eefde. Es ist möglich, dass du dann etwas länger auf deiner Bestellung oder auf einer Antwort auf deinem Mail warten müsst. Ich tue mein Bestes, alles so gut wie möglich zu machen, aber Verspätung ist nicht ausgeschlossen! Unserem Haus ist leider noch nicht verkauft, aber dass kann sich noch ändern. Bitte drücke uns die Daumen!

Weil der erste Messe direkt hinter unserem Umzug geplant ist (16 – 20 März, Creativa in Dortmund) und einige Wochen später der zweite (16 + 17 April, Art Specially Event in Zeist) wäre es schlau vor 1. März schon Stempel, Bücher usw. die man nicht verpassen möchte, vor zu bestellen. Nach dem Creativa ist es kaum möglich die Vorraten wieder zu ergänzen. Wer Stempel haben möchte die normalerweise nur auf Bestellung lieferbar sind, soll die bitte diese Woche bestellen. Dann gibt es noch Zeit um in Amerika zu bestellen.
Auch spezielle Wünsche im Bereich von Stempelkissen (andere Farben Adirondack, grosse Brilliance Kissen, Nachfüller usw.) kann ich oft erfüllen, wenn ich die rechtzeitig bekomme. Am liebsten auch in dieser Woche, ein E-mail zu info@de-stempelwinkel.nl mit deutliche Beschreibung der Wüschen reicht.

Liebe Grüsse,

Jetske Masmeijer