vrijdag, augustus 06, 2010

Hallo allemaal,

Even een kort berichtje om jullie te vertellen dat er weer een aantal nieuwe artikelen op de site staan. Je vindt ze onder "Nieuwe aanwinsten" op de tweede bladzijde.
Het zijn accessoires uit de Tim Holtz lijn, die ook in de Craft Stamper van september worden gebruikt.
Ik heb:
- Pootjes om onder een kistje te bevestigen
- Knopjes voor op een kistje/kastje
- Sleuteltjes en sleutelgaatjes om op kistjes te maken
- Zware metalen wijzerplaten
- Memopins
- Metalen cijfers
- Meetlat lint van zware canvas op een leuk kartonnen kaartje

Kijk maar eens in de winkel en, als je 'm hebt, in de nieuwste Craft Stamper (ook al in de winkel).


Hello all,

Just a short message to let you know there are some new articles in my shop. You can find them under "New aquisitions" on the second page. I've added some accessories from the Tim Holtz line that are also used in the September issue of Craft Stamper.
I have:
- Foundations box feet
- Curio knobs
- Locket keys
- Timepiece - watch faces (heavy metal)
- Memopins
- Numerals (metal numbers + fasteners)
- Ruler ribbon (heavy canvas)

Take a look in my shop and, if you have got it, the latest Craft Stamper (also in my shop).


Hallo allen,

Nur eine kürze Nachricht um euch zu berichten dass es wieder neue Artikel gibt bei De Stempelwinkel. Die sind zu finden bei "Neue Produkten", zweiter Seite.
Ich habe einige Zubehörteilen aus der Tim Holtz Linie gekauft die auch benutzt werden in der neue Craft Stamper (september).
Es gibt:
- Füsse für kleine Kisten (wie Teekisten)
- Knopfen für kleine Kisten
- Schlüssel und Schlüssellöcher für kleine Kisten
- Zifferblätter (schweres Metall)
- Memopins
- Metallen Ziffern
- Messband Band (Kanevas)

Guck mal in mein Shop und im Craft Stamper September (ist auch in mein Shop)

zondag, augustus 01, 2010

Nieuwe stempels/neue Stempel/new stampsVanaf nu te vinden in/ab jetzt zu finden bei/now to be found at: www.De-Stempelwinkel.nl

Nieuwsbrief/newsletter augustus 2010

Hallo allemaal,

Na een heerlijke, rustige vakantie ben ik weer helemaal bijgekomen en alweer een week aan het werk. Nog even en het “beurzenseizoen” gaat weer van start.
Zoals gewoonlijk wordt de rij geopend door de Knotsgekke Kaartendagen in Zwolle (19 t/m 21 augustus) en Den Bosch (26 t/m 28 augustus).
Daarna heel even op adem komen en dan op 11 en 12 september de Stempelmekka in Hagen (Duitsland).
Als er stempels of andere artikelen zijn die je beslist wilt kopen op een beurs, bestel ze dan van tevoren in de winkel, dan ligt alles voor je klaar en loop je niet het risico dat iets uitverkocht is. Schrijf bij “Opmerkingen” op welke beurs je je bestelling komt afhalen.

Beursaanbiedingen
- Zolang de voorraad strekt: acrylic paint dabbers van 3,75/4,95 voor 2,75/3,95.
- Warmhoudbekers € 3,75 per stuk, 3 stuks voor € 10,00
- Alleen tijdens de KKD: zelfinktende stempels met je eigen naam en adres, of tekst, of afbeelding met 10% korting op vertoon van de bon uit het kortingsbonnenboekje.
Als je van tevoren alvast wilt weten wat de afmetingen en de prijzen zijn, stuur dan een e-mail naar info@de-stempelwinkel.nl en vraag om informatie. Ik mail je dan een overzicht van de mogelijkheden.

Nieuwe stempels
Er zijn weer 4 nieuwe plates, die inmiddels in de winkel staan. Plate 107 is een lap met kleine nederlandse gedichtjes van elf woorden, zogeheten Elfjes. (regel 1 één woord, regel 2 twee woorden, regel 3 drie woorden, regel 4 vier woorden en regel 5 één woord). Op beurzen neem ik alleen de complete lappen mee, geen losse gedichtjes. Die kun je alleen via internet (voor)bestellen.
Plate 108 is een lap met allerlei engelstalige teksten. Deze lap wordt alleen als lap verkocht, niet los.
Plate 109 en 110 zijn kerstlappen, met natuurlijk weer hele leuke kerstmotieven. Binnenkort zijn er een aantal kaarten gemaakt met deze stempels te zien op het Designteamblog (na de volgende workshopweek).
Ook voor deze stempels verdient het aanbeveling om ze van tevoren te bestellen, de voorraad is beperkt (ruimtegebrek!).

Craft Stamper
Er staan ook twee nieuwe Craft Stampers in de winkel, augustus en september. De laatste moet komende week binnenkomen. Er staan weer hele leuke dingen in, dit blad is altijd de moeite waard!

Just Stamps
Binnenkort komt er ook weer een nieuwe Just Stamps uit (duitstalig). Je kunt ‘m alvast voorbestellen, zodat ik weet hoeveel ik er nodig heb. Op=op, dus zorg dat je je meldt!

Stampscapes en Non Sequitur
Op de KKD beurzen neem ik GEEN Stampscapes mee, alleen op bestelling. Van Non Sequitur neem ik alleen de lappen mee, losse stempels alleen op bestelling.
Op de Stempelmekka neem ik WEL Stampscapes mee, zowel op hout als unmounted. Het blijkt dat ALLE Stampscapes stempels ook unmounted te bestellen zijn. Ook hiervoor geldt: op=op, dus bestel tijdig! Je kunt gewoon in de winkel bestellen, en als je de stempels unmounted wilt hebben dan schrijf je dat bij “Opmerkingen”. Ik verander de bedragen dan voor je (de unmounted prijzen zijn de helft van de prijzen op hout).
Van Non Sequitur neem ik ook alleen de lappen mee, losse stempels alleen op bestelling.

Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten op één van deze beurzen!


Hello all,

After a wonderful, quiet vacation I feel completely refreshed, and I’m back working for one week now. Just a couple of weeks from now the new “show season” will start. As usual the first show is Knotsgekke Kaartendagen in Zwolle, NL (19-21 aug.) and in Den Bosch, NL (26-28 aug.).
Two weeks later you can find me at Stempelmekka in Hagen (Germany). (11 and 12 sept.).
If there are stamps or other articles that you specifically want to buy at a show, it’s better to pre-order them in my shop. That way your order will be waiting for you at the show, without the risk of something being sold out. Write under “Remarks” at which show you will be collecting your order.


Special offers at shows
- As long as stock lasts: acrylic paint dabbers from 3,75/4,95 for 2,75/3,95.
- Thermocups (isolated cup) € 3,75 each, 3 for € 10,00
- Only during Knotsgekke Kaartendagen: selfinking stamps with your name and address, or text, or image, 10% off when you show me the coupon in the couponbook. When you want to know the measurements and prices beforehand, mail me at info@de-stempeliwinkel.nl and I will send you a sheet with all possibilities.

New stamps
There are 4 new plates, and you can find them in my shop already. Plate 107 is a plate with small Dutch rhymes, so not very interesting for you. Plate 108 is filled with a diversity of English texts, and is sold as plate only.
Plates 109 and 110 are filled with lovely Christmas images. Soon you can find cards made with these new stamps on the Designteamblog (after the next workshopweek).
For these stamps It’s also wise to pre-order, stock is limited due to lack of space.

Craft Stamper
You can find two new Craft Stampers in my shop, august and september. The last one will come this week. Both issues are packed with a lot of intersting projects, it’s always worth while!

Just Stamps
There will be a new Just Stamps soon (in German). You can pre-order starting today, so I know how many to order. (can also be collected at shows).

Stampscapes en Non Sequitur
At the Knotsgekke Kaartendagen I will NOT bring Stampscapes, only on demand. From Non Sequitur I will only bring the plates, individual images only on demand.
For Stempelmekka I WILL bring Stampscapes both mounted and unmounted. I have found out that ALL Stampscapes stamps can also be ordered unmounted. But stock is limited, so pre-order in time! You can order in the internetshop, and if you want your Stampscapes Unmounted, please write it under “Remarks”. I will change the prices (unmounted is half the price of mounted).
I will only bring Non Sequitur plates, individual images also only on demand.

I hope to meet you all at one of the shows.


Hallo allen,

Nach einem herrlichen, ruhigen Urlaub bin ich wieder ganz erholt und schon wieder eine Woche an der Arbeit. Bald fängt die Messensaison wieder an.
Wie gewöhnlich wird der Saison geöffnet bei Knotsgekke Kaartendagen in Zwolle (19 bis zum 21 August) und Den Bosch (26 bis zum 28 August).
Dann eine kleine Atempause und am 11 und 12 September der Stempelmekka in Hagen.
Wenn es Stempel oder andere Artikel gibt die man unbedingt auf einer Messe kaufen will, dann bestell diese Sachen dann bitte vor in mein Internetshop, dann reserviere ich alles und gibt es kein Risiko dass etwas ausverkauft ist. Schreibe bei “Bemerkungen” bei welcher Messe der Bestellung abgeholt wird.

Messeangebote
- Solange der Vorrat reicht: acrylic paint dabbers von 3,75/4,95 für 2,75/3,95.
- Warmhaltbecher € 3,75 pro Stück, 3 für € 10,00
- Nur bei der Knotsgekken Kaartendagen: selbstfarbende Stempel mit eingene Name und Adresse, oder Text, oder Abbildung 10% Rabatt mit dem Bon aus dem Messebüchlein.
Wenn du im Voraus Massen und Preisen wissen möchtest, dann schicke bitte ein E-mail zu info@de-stempelwinkel.nl und frage nach Information. Ich werde dann ein ein Übersicht von den Möglichkeiten schicken.

Neue Stempel
Es gibt wieder 4 neue Platten, die schon im Internetshop sind. Platte 107 ist eine Platte mit Holländische Gedichten, also für euch nicht interessant.
Platte 108 ist eine Platte mit allerlei Englische Texten. Diese Platte wird nur als Platte verkauft, kein einzelne Texten.
Platten 109 und 110 sind Weihnachtsplatten, mit selbstverständlich ganz schöne Weihnachtsmotiven.
Bald gibt es auf dem Designteamblog einige schöne Karten mit diesen neuen Stempel (nach der nächste Workshopwoche).
Auch für diese Stempel ist es empfehlenswert vor zu bestellen, der Vorrat ist beschränkt wegen Platzmangel!

Craft Stamper
Es gibt auch zwei neue Craft Stamper im Shop, August und September. Diese letzte soll diese Woche eintreffen. Die Magazine sind wieder ganz voll mit schöne Sachen und gute Ideeen, die sind immer der Mühe wert!

Just Stamps
Bald gibt es auch wieder eine neue Ausgabe von Just Stamps uit. Bitte schon jetzt vorbestellen, damit ich weiss wieviel Magazine ich brauche.

Stampscapes en Non Sequitur
Bei den KKD Messen bringe ich KEIN Stampscapes mit, nur auf Bestellung. Von Non Sequitur bringen ich NUR die Platten, einzelne Abbildungen nur auf Bestellung.
Bei Stempelmekka bringe ich ALLE Stampscapes mit, sowohl auf Holz als Unmontiert. Ich habe entdeckt dass ALLE Stampscapes Stempel auch unmontiert bestellbar sind.
Aber auch bei Stampscapes ist der Vorrat beschränkt, also vorbestellen ist schlau. Man kann einfach im Internetshop bestellen, und wenn die Stempel unmontiert sein sollen schreibe dass dann bitte bei “Bemerkungen”, dann ändere ich die Preisen (Unmontiert ist halbe Preis von Montiert).
Von Non Sequitur bringe ich auch NUR Platten mit, einzelne Abbildungen nur auf Bestellung.

Ich hoffe euch allen wieder zu begegnen auf einer diesen Messen!